7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 322. Kirikukassamaksu tasumise tähtaja pikendamine

Kogudus võib pöörduda vähemalt 20 päeva enne kirikukassamaksu tasumise tähtaja saabumist konsistooriumi kantsleri poole põhjendatud palvega pikendada maksu tasumise tähtaega. Kantsleril on õigus paluda praostkonna praostil määrata koguduse erakorraline revideerimine. Revidendi või revideerijad nimetab praostkonna praost. Pärast revideerimist informeerib praostkonna praost selle tulemustest kantslerit, kes otsustab tähtaja pikendamise küsimuse.TAGASI