7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 323. Teised konsistooriumi eelarvesse laekuvad maksud

Kirikukogul on õigus kehtestada täiendavalt konsistooriumi eelarvesse kogudustelt laekuvaid makse, määrata nende määr, tasumise kord ja tähtajad ning tasumisest vabastamise tingimused.TAGASI