7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 325. Praostkonna eelarvesse laekuvate maksude, nende määra, tasumise korra ja tähtaegade määramine

Koguduselt praostkonna eelarvesse laekuvad maksud, nende määrad, tasumise korra ja tähtajad määrab praostkonna sinod.TAGASI