7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 326. Praostkonna eelarvesse laekuva maksu tasumisest vabastamine

Praostkonna eelarvesse laekuva maksu tasumisest on vabastatud kogudus sellel kalendriaastal, mil kirikukogu tegi otsuse tema EELK-sse vastuvõtmise kohta.TAGASI