7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 327. Praostkonna eelarvesse laekuva maksu tasumise tähtaja pikendamine

Kogudus võib pöörduda vähemalt 20 päeva enne praostkonna eelarvesse laekuva maksu tasumise tähtaja saabumist praostkonna praosti poole põhjendatud palvega pikendada maksu tasumise tähtaega. Palvele peab olema lisatud koguduse revisjonikomisjoni või revidendi kirjalik arvamus. Tähtaja pikendamise küsimuse otsustab praostkonna praost.TAGASI