7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 328. Praostkonna eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtaegadest kinnipidamise jälgimine

Praostkonna eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtaegadest kinnipidamise jälgimist korraldab praost.TAGASI