7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 329. Koguduseliikme maksude määramine

(1) Koguduseliikme maksud, nende määrad ja tasumise tähtpäevad kehtestab koguduse nõukogu.
(2) Koguduseliikme maksud on koguduse liikmemaks, ametitalituste maksud, maksud teatud sihtotstarbeks jms.
(3) Koguduse nõukogul on õigus anda koguduse liikmetele soovitus tasuda igal aastal vabatahtlik liikmeannetus.TAGASI