2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
6. peatükk. Vaimuliku ametirõivastus

§ 33. Vaimuliku liturgiline rõivastus jumalateenistusel ja talitusel

(1) Jumalateenistusel ja talitusel kannab vaimulik selleks ette nähtud liturgilist rõivastust.
(2) Piiskopi liturgiline rõivastus on alba, vöö ja stoola. Missal kannab piiskop kaasulat, muul jumalateenistusel ja talitusel piiskopimantlit.
(3) Preestri liturgiline rõivastus on alba, vöö ja stoola ning missal kaasula või musta värvi talaar koos lõkadega. Muul jumalateenistusel ja talitusel võib preester kanda koorimantlit.
(4) Diakoni liturgiline rõivastus on alba, vöö ja stoola või musta värvi talaar rohelise kraega. Missal võib diakon kanda dalmaatikat.
(5) Vabas õhus võib vaimulik kanda musta keepi.
(6) Jumalateenistusel abilisena kaasa teenides ja talitusel võib vaimulik kanda koorirüüd koos stoolaga.
(7) Koos ametiriietusega võib preester ja diakon kanda vaimulikubaretti.

TAGASI