7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 331. Koguduseliikme maksu tasumisest vabastamine

Koguduse juhatusel on õigus koguduseliikme avalduse alusel vabastada ta osaliselt või täielikult liikmemaksu või mõne teise koguduseliikme maksu tasumisest, koguduse õpetajal ametitalituse maksu tasumisest.TAGASI