7. OSA. MAJANDUS
3. peatükk. Maksud

§ 332. Koguduse eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtpäevadest kinnipidamise jälgimine

Koguduse eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtpäevadest kinnipidamise jälgimise küsimused lahendab koguduse nõukogu.TAGASI