7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
2. jagu. Korraline revideerimine

§ 344. Korralise revideerimise toimumise sagedus

Konsistooriumi ja kogudusi revideeritakse korraliselt üks kord aastas.TAGASI