2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
6. peatükk. Vaimuliku ametirõivastus

§ 35. Piiskopi ja preestri ametitunnused

(1) Peapiiskopi ja piiskopi ametitunnuseks on mitra, piiskopirist ja piiskopisau. Kui piiskop teenib koos peapiiskopiga, siis ta ei kasuta piiskopisaua.
(2) Praost kannab ametikohustusi täites praostiristi.
(3) Preester, kes on kõrgema teoloogiaharidusega või kellele see õigus on antud, kannab ametiriietusega ametiristi.

TAGASI