7. OSA. MAJANDUS
5. peatükk. Palgakorraldus

§ 357. Palgakorraldus

EELK palgakorraldus on reguleeritud kirikukogu otsusega "EELK palgakorraldusest".TAGASI