8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 358. Arengukava

(1) Arengukava koostatakse EELK põhikirjas nimetatud kiriku ülesande paremaks täitmiseks.
(2) Arengukava määratleb olulised tegevusvaldkonnad ning sätestab taotletavad eesmärgid ja ülesanded.TAGASI