8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 359. Arengukava kohustuslikkus

EELK ja kogudus on kohustatud kehtestama arengukava ning seda korrapäraselt läbi vaatama ja muutma.TAGASI