8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 360. Arengukava koosseis

(1) Arengukava jaguneb osadeks tegevusvaldkondade (nt sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine, haridustöö, diakooniatöö jms) kaupa.
(2) Arengukava tegevusvaldkond jaguneb järgnevalt:
     1) seisukorra kirjeldus ja analüüs;
     2) soovitava muutuse kirjeldus (visioon);
     3) arengustrateegia üldine kirjeldus;
     4) strateegilised eesmärgid;
     5) tegevuskava.
(3) Arengukava tegevusvaldkonna tegevuskava jaguneb järgnevalt:
     1) tegevuste loend;
     2) tegevuste aeg;
     3) tegevustega seotud kulutused;
     4) tegevuste rahastamise allikad;
     5) vastutaja.TAGASI