8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 361. Arengukava kehtivuse aeg ja muutmise sagedus

(1) Arengukava kehtestatakse 10 aastaks.
(2) Arengukava vaadatakse läbi ja muudetakse vajadusel iga 2 aasta järel.TAGASI