8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 362. EELK arengukava

EELK arengukava kirjeldab EELK, vajadusel praostkondade ja koguduste ning EELK või koguduste poolt asutatud juriidiliste isikute olulisemaid ülesandeid arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks.TAGASI