8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 363. EELK arengukava koostamine ja muutmine

(1) EELK arengukava eelnõu koostab konsistoorium.
(2) Konsistoorium saadab arengukava eelnõu hiljemalt kuus kuud enne selle esitamist kirikukogule tutvumiseks EELK arengunõukogule, piiskoplikule nõukogule, vaimulike konverentsile ja praostkondade sinoditele.
(3) EELK arengukava muutmise ettepaneku koostab konsistoorium ja esitab EELK arengunõukogule hiljemalt iga paaritu aasta 10. oktoobril hinnangu andmiseks.
(4) Muutmise ettepanekut ning EELK arengunõukogu hinnangut käsitletakse iga paaritu aasta kirikukogu sügisistungjärgul.TAGASI