8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 364. EELK arengunõukogu

(1) Arengukavaga seotud küsimuste käsitlemiseks moodustab kirikukogu EELK arengunõukogu.
(2) EELK arengunõukogu annab kirjaliku hinnangu arengukava eelnõule, arengukava muutmise ettepanekule ning arengukava täitmise aruandele.
(3) Tunnistatud kehtetuks 30.11.2006.TAGASI