8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 365. Koguduse arengukava

(1) Koguduse arengukava kirjeldab koguduse, tema ametiisikute ja kaastööliste ning koguduste asutatud juriidiliste isikute kõiki olulisemaid ülesandeid arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks.
(2) Koguduse arengukava ei tohi olla vastuolus EELK arengukavaga.



TAGASI