8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 366. Koguduse arengukava kehtestamine

(1) Koguduse arengukava eelnõu koostab ja esitab koguduse nõukogule koguduse juhatus.
(2) Koguduse arengukava kehtestab koguduse nõukogu.TAGASI