8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
1. peatükk. Tegevuse kavandamine

§ 367. Koguduse arengukava mittekehtestamine

Koguduse nõukogu taotlusel võib praostkonna praost anda kogudusele tähtajalise loa arengukava mitte kehtestada.TAGASI