8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 369. Aruandeperiood

(1) Aruandeperioodiks on üldjuhul kalendriaasta.
(2) Praostkonna sinod võib oma praostkonna koguduse statistilise aruande esitamiseks määrata lühema perioodi kui kalendriaasta.
(3) Ametikohalt lahkumisel esitab ametist lahkuv isik aruande perioodi kohta kalendriaasta algusest ametikohalt lahkumiseni.TAGASI