8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 370. Statistiline aastaaruanne

(1) Koguduse statistilise aruande koostab koguduse õpetaja. Aruanne esitatakse EELK kodulehekülje aruandluskeskkonnas hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruaril.
(2) Tunnistatud kehtetuks 24.04.2012.
(3) Pärast aruande esitamist trükib aruandja selle EELK koduleheküljelt paberile, kinnitab oma allkirja ja pitseriga ning säilitab koguduses sõnalise aruande lisana.
(4) Konsistooriumi kantselei koostab praostkonna statistilise koondaruande, saadab selle elektrooniliselt praostkonna praostile ja avaldab EELK koduleheküljel.
(5) Konsistooriumi kantselei koostab talle saadetud aruannete põhjal EELK statistilise aastaaruande.TAGASI