8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 371. Koguduse sõnaline aruanne

(1) Koguduse sõnalise aruande koostab koguduse õpetaja. Aruanne saadetakse posti või elektronposti teel konsistooriumi kantseleisse hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruaril ja tehakse kättesaadavaks kõigile koguduse liikmetele. Konsistooriumi kantselei saadab aruande elektronposti teel ühe nädala jooksul praostile.
(2) Koguduse õpetaja annab koguduse nõukogu koosolekul ülevaate koguduse tegevusest aruandeaastal.TAGASI