8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 373. Praostkonna tegevusaruanne

(1) Praost koostab praostkonna tegevusaruande, millele lisatakse praostkonna koguduste statistiline koondaruanne.
(2) Praostkonna tegevusaruanne sisaldab hinnangut olulisematele muutustele praostkonna olukorras koguduste statistilise koondaruande põhjal ja hinnangut praostkonna kogudustes toimunud või koguduste elu mõjutanud olulisematele sündmustele.
(3) Iga nelja aasta järel lisatakse praostkonna tegevusaruandele:
     1) kokkuvõte nelja aasta tegevusaruannete põhjal;
     2) hinnang praostkonna kogudustes toimunud või koguduste elu mõjutanud olulisematele sündmustele;
     3) praostkonna koguduste kihelkondade piiride kirjeldus.
(4) Praost tutvustab praostkonna tegevusaruannet praostkonna sinodi koosolekul. Aruannet tutvustades annab ta ülevaate olukorrast praostkonna kogudustes. Nelja aasta kokkuvõtet tutvustatakse praostkonna sinodi koosseisu esimesel koosolekul.
(5) Praostkonna tegevusaruanne saadetakse posti või elektronposti teel igale praostkonna kogudusele ning elektronposti teel konsistooriumi kantseleisse hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsil.TAGASI