8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 374. Peakaplani, vikaarvaimuliku ja reservvaimuliku tegevusaruande esitamine

(1) Peakaplan ja reservvaimulik esitavad oma tegevusaruande konsistooriumi kantseleisse posti või elektronposti teel hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruaril.
(2) Vikaarvaimulik esitab oma tegevusaruande konsistooriumi kantseleisse posti või elektronposti teel hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruaril. Konsistooriumi kantselei edastab praostkonna vikaarvaimuliku aruande praostile ja EELK vikaarvaimuliku aruande peapiiskopile elektronpostiga ühe nädala jooksul pärast selle saabumist.TAGASI