8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 375. Sihtasutuse või organisatsiooni ja kirikukogu komisjoni tegevusaruande koostamine ja esitamine

(1) Sihtasutuse ja organisatsiooni juht esitavad tegevusaruande konsistooriumi kantseleisse posti või elektronposti teel hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruaril.
(2) Kirikukogu komisjoni esimees esitab tegevusaruande konsistooriumi kantseleisse posti või elektronposti teel hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruaril.TAGASI