8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 377. EELK töövaldkonna tegevusaruande koostamine ja esitamine

(1) Konsistooriumi liige esitab tegevusaruande oma töövaldkonna kohta konsistooriumi kantseleisse posti või elektronposti teel hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsil.
(2) Konsistooriumi liige annab konsistooriumi täiskogu istungil ülevaate oma töövaldkonna tegevusest aruandeaastal.TAGASI