8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 378. EELK tegevusaruande koostamine ja esitamine

(1) Peapiiskop koostab EELK tegevusaruande, millele lisatakse EELK statistiline aastaaruanne.
(2) EELK tegevusaruanne sisaldab hinnangut olulisematele muutustele kiriku olukorras EELK statistilise aastaaruande põhjal.
(3) Iga nelja aasta järel lisatakse EELK tegevusaruandele:
     1) kokkuvõte nelja aasta tegevusaruannete põhjal;
     2) hinnang kirikus toimunud või kiriku elu mõjutanud olulisematele sündmustele.
(4) Peapiiskop tutvustab EELK tegevusaruannet kirikukogu kevadistungjärgul. Aruannet tutvustades annab ta ülevaate olukorrast kirikus. Nelja aasta kokkuvõtet sisaldavat aruannet tutvustatakse kirikukogu koosseisu esimesel sügisistungjärgul.TAGASI