8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 379. EELK arengukava täitmise aruanne

(1) EELK arengukava täitmise aruande koostab konsistoorium iga paaritu aasta 10. märtsiks.
(2) Aruanne esitatakse EELK arengunõukogule hiljemalt iga paaritu aasta 10. märtsil hinnangu andmiseks.
(3) Aruannet ning EELK arengunõukogu hinnangut käsitletakse iga paaritu aasta kirikukogu kevadistungjärgul.TAGASI