8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 380. EELK aruannete avaldamine

(1) EELK tegevusaruanne ja selle lisad, kirikukogu nõukogu ja komisjoni ning konsistooriumi liikme aruanded avaldatakse EELK koduleheküljel.
(2) Vaimulikele, kogudustele ja praostkondadele, kes pöörduvad konsistooriumi kantselei poole EELK tegevusaruande saamiseks, edastatakse see vastavalt soovile kas paberil või elektroonilisel kujul.TAGASI