8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 381. Aruannete küsimustiku ja vormi kehtestamine

Aruannete küsimustiku ja vormi kehtestab ja teeb aruandjatele kättesaadavaks konsistoorium hiljemalt viisteist päeva enne aruandeperioodi algust.TAGASI