9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
2. peatükk. Kiriklikud väärteoasjad

§ 385. Hoiatused ja karistused

(1) EELK teenistuses olevat vaimulikku, kes on toime pannud kirikliku väärteo, võib hoiatada kirjaliku manitsusega ja karistada kirjaliku noomituse, tegevuse peatamise või ametist tagandamisega.
(2) EELK liikme, kes järjepidevalt levitab väärõpetust või toimib kõlvatult, võib välja arvata armulauaosadusest ja peatada tema õigused täiskogu liikmena.
(3) Kedagi ei või karistada sama väärteo eest rohkem kui üks kord.TAGASI