9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
2. peatükk. Kiriklikud väärteoasjad

§ 386. Manitsuse ja karistuse määramine vaimulikule

(1) Manitsus või karistus määratakse vastavalt väärteo laadile ja kantakse vaimuliku teenistuskirja.
(2) Manitsuse määramise õigus on peapiiskopil, piiskopil ja praostil.
(3) Noomituse määramise õigus on peapiiskopil ja piiskopil.
(4) Preestri ja diakoni tegevuse peatamise õigus kuni 12 kuuks on peapiiskopil.
(5) Preestri või diakoni tegevuse peatamise õigus kauemaks kui 12 kuud on konsistooriumil;
(6) Vaimulikust ametist tagandamise õigus on konsistooriumil.
(7) Peapiiskopi ja piiskopi ametist tagandamise õigus on kirikukogul.
(8) Enne manitsuse või karistuse määramise otsuse tegemist nõuab praost, piiskop või peapiiskop väärteo toimepannud vaimulikult seletuskirja, mis tuleb esitada neljateistkümne päeva jooksul.TAGASI