10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 395. EELK autasu saaja

EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. EELK autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.TAGASI