10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 396. EELK autasud ja aunimetused

(1) EELK autasud on
      1) EELK aumärgid: kuldrist, teeneterist, teeneteristi tunnustusmärk (edaspidi tunnustusmärk)
      2) EELK tunnustuskirjad: elutöö preemia, aukiri, tänukiri.
(2) EELK aunimetus on titulaarpraost.TAGASI