10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 397. Titulaarpraost

(1) Titulaarpraosti aunimetus antakse õpetajale, kes on pikka aega laitmatult ja edukalt töötanud koguduses või mõnel EELK tegevusalal. Titulaarpraosti aunimetus võidakse anda ka EELK-sse mittekuuluvale luterlikule vaimulikule, kes on osutanud teeneid EELK-le.
(2) Titulaarpraosti aunimetus antakse eluajaks.TAGASI