10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 398. Kuldrist

(1) Kuldrist antakse ustavuse märgina vaimulikule, kes vähemalt 25 aastat on vaimuliku ametit laitmatult pidanud ning oma töö ja eluga edendanud EELK ülesehitamist.
(2) Kuldristi statuudi kehtestab konsistoorium.TAGASI