10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 399. Elutöö preemia

(1) Eriliste teenete eest EELK-le antakse vaimulikule või ilmikule elutöö preemia.
(2) Elutöö preemia rahalise suuruse otsustab konsistoorium.
(3) Kui autasustatav ei ole saanud varem teeneteristi, antakse talle teeneteristi vastav järk.TAGASI