3. OSA. LIIKMESKOND
1. peatükk. Kiriku liikmeks vastuvõtmine

§ 40. Kirikuliikme staatuse tõendamine

(1) Isiku staatust kiriku liikmena tõendab sissekanne koguduse ristimiste raamatus.
(2) Juhul kui ristimiste raamatus sellekohane sissekanne puudub, asendab seda ristimistunnistus või mõni teine ristimist tõendav dokument või koguduse õpetaja kirjalik otsus, mis on tehtud isiku enda või tunnistajate ütluste alusel ja mis kinnitab isiku ristimist.

TAGASI