10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 400. Teeneterist

(1) Teeneterist antakse vaimulikule või ilmiktöötegijale, kes on ustavalt teeninud kogudust või mõnel EELK tegevusalal osutanud märkimisväärseid teeneid. Teeneterist võidakse anda ka isikule, kes ei ole EELK teenistuses, kuid on osutanud EELK-le märkimisväärseid teeneid.
(2) Teeneteristi statuudi kinnitab konsistoorium.

TAGASI