10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 401. Aukiri

Aukiri antakse tunnustuseks isikule, kellel on teeneid mõnel EELK tegevusalal või koguduse töös, samuti isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on kaasa aidanud EELK tegevusele.

TAGASI