10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 402. Tänukiri

Tänukiri antakse isikule, kes on andnud oma panuse EELK tegevusele.

TAGASI