10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 403. Ettepanek autasu andmise kohta

Konsistooriumile võib ettepaneku autasu andmise kohta teha peapiiskop, piiskop, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, praostkonna nõukogu või praost, koguduse juhatus või õpetaja, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan. Ettepanek peab olema põhjendatud ja selles peavad olema kirjeldatud autasustamiseks esitatud isiku teened.

TAGASI