10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 405. Autasu kandmise õiguse äravõtmine

(1) Autasustatult, kellele on mõistetud §-s 386 nimetatud karistus või kes on välja arvatud armulauaosadusest või kellele jõustunud kohtuotsusega on mõistetud kriminaalkaristus mõne süüteo eest, võidakse konsistooriumi otsusel temale antud aunimetuse, Kuldristi või Teeneteristi kandmise õigus ära võtta.
(2) Vaimulik, kes lahkub EELK-st, kaotab õiguse Kuldristi kandmiseks.

TAGASI