10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 406. Autasude register

EELK autasude registrit peab konsistooriumi kantselei.

TAGASI