10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 400´. Tunnustusmärk

Tunnustusmärk antakse isikule, kes on ustavalt teeninud EELK-d või silmapaistvalt edendanud EELK poolt järgitavaid aateid.TAGASI