10. OSA. MUUD SäTTED
2. peatükk. EELK diasporaa

§ 408. Diasporaa kuulutuspunkt

(1) Diasporaa kuulutuspunkt on koht, kus korraldatakse jumalateenistusi. Jumalateenistuste toimumisest teavitamise ja nende läbiviimise valmiduse eest hoolitseb ning kuulutuspunktis kogunevate inimeste nimekirja peab kuulutuspunkti kontaktisik.
(2) Diasporaa kuulutuspunktiks loetakse ka asukohariigi kiriku või koguduse eestikeelset tööd.
(3) Diasporaa kuulutuspunkti võib rajada konsistoorium oma otsusega või konsistooriumi heakskiidul mõni väljaspool Eestit või Eestis asuv kogudus juhatuse või seda asendava organi otsusega või diasporaa praostkond praosti otsusega.
(4) Diasporaa kuulutuspunkti kontaktisiku nimetab diasporaa praosti või piiskopi ettepanekul peapiiskop.
(5) Diasporaa kuulutuspunkt esitab EELK õigusaktidest tulenevaid aruandeid nendes õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegadeks.
(6) Diasporaa kuulutuspunkti tegevuse lõpetamisel kohaldatakse sama korda, mis on sätestatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 kuulutuspunkti rajamise kohta.TAGASI